Prawo medyczne
praktyczne rozwiązania

Adwokat
Karol
Kolankiewicz

Dla przychodni
i prowadzących praktykę zawodową

doradztwo prawne dla przychodni, lekarzy i innych podmiotów prowadzących działalność leczniczą

 • występowanie przed organami administracji 
 • opracowanie bieżących pism, wniosków i opinii prawnych 
 • warsztaty szkoleniowe dla pracowników z zakresu prowadzenia dokumentacji medycznej, praw pacjenta i innych aspektów prawa medycznego 
 • przygotowanie dokumentów założycielskich 
 • przekształcenie formy działalności w sp. z o.o. 
 • opracowanie, analiza prawna i aktualizacja dokumentów i procedur  

Kontrole NFZ
i Rzecznika Praw Pacjenta

doradztwo prawne w toku kontroli NFZ, Rzecznika Praw Pacjenta i innych podmiotów

 • konsultacje prawne 
 • opracowanie pism, wniosków i opinii prawnych w toku kontroli
 • reprezentacja przed NFZ   
 • reprezentacja przed Rzecznikiem Praw Pacjenta i innymi podmiotami
 • zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego 

Sprawy karne

doradztwo prawne w sprawach związanych odpowiedzialnością karną i kontaktami z policją, prokuraturą i sądami

 • konsultacje prawne 
 • obrona na etapie śledztwa 
 • udział w mediacjach  
 • reprezentacja  przed sądem karnym 

Hejt i obrona dobrego imienia

doradztwo prawne w sprawach dot. hejtu, naruszenia dobrego imienia, nietykalności cielesnej i innych dóbr osobistych

 • konsultacje prawne 
 • wezwanie do zaprzestania naruszenia dobrego imienia / do  usunięcia pomawiających treści 
 • wezwanie do zapłaty zadośćuczynienia pieniężnego
 • żądanie przeprosin  
 • reprezentacja przed sądem cywilnym w sprawach o naruszenie dóbr osobistych 
 • prywatny akt oskarżenia 
 • reprezentacja przed sądem karnym

Sprawy cywilne

doradztwo prawne w sprawach dot. roszczeń pacjenta o odszkodowanie / zadośćuczynienie

 • konsultacje prawne 
 • odpowiedź na wezwanie do zapłaty 
 • reprezentacja  przed sądem 
 • udział w mediacjach
 • negocjacje pozasądowe 
 • umowa ugody

Ochrona danych medycznych

doradztwo prawne w zakresie ochrony danych medycznych

 • konsultacje prawne
 • pełnienie funkcji inspektora ochrony danych  
 • audyt prawny
 • opinie prawne 
 • reprezentacja w toku kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
 • opracowanie, analiza prawna i aktualizacja dokumentów i procedur 

 

 

Szkolenia

Członek rady programowej, prowadzi szkolenia dedykowane i otwarte w ramach współpracy z  Recepta na prawo.

Więcej informacji na receptanaprawo.pl

Baza wiedzy

Lider fundacji zrzeszającej ekspertów z prawa medycznego, upowszechnia wiedzę
o prawie ochrony zdrowia w Polsce oraz broni praw i interesów lekarzy, pielęgniarek
i innych przedstawicieli zawodów medycznych.

 

Więcej informacji na ispoz.pl

Kancelaria Adwokacka
Karol Kolankiewicz
Kartuska 67/4
                  80-141 Gdańsk 

Kancelaria Adwokacka
Karol Kolankiewicz
Kartuska 67/4
                  80-141 Gdańsk